Blogs

Professionele ICT

Online werkplek: wel de lusten, niet de lasten van professionele ICT

Naarmate bedrijven groeien en zich verder ontwikkelen neemt de ICT-behoefte toe. Bedrijven in de ‘startup fase’ kijken vooral pragmatisch naar de te gebruiken hard- en software. Middelgrote en grote bedrijven hebben behoefte aan meer professionaliteit op ICT-gebied. Maar stel dat u wel de voordelen, maar niet de investeringen en werkdruk van ICT wilt: hoe zorgt u dan voor professionele ICT zonder zorgen? Het antwoord: een online werkplek. Maar dan wel een die op de juiste manier wordt gebouwd, beheerd en geleverd.

Verder lezen

Masterclass | IT @ the speed of business

Hoe gaat u als CIO of ICT manager om met de verschillende wensen en eisen die de interne en externe stakeholders aan ICT stellen? U staat op het oog namelijk voor een aantal onoverbrugbare uitdagingen. Controle versus flexibiliteit…

Verder lezen

@Valley sluit zich aan bij de Solimas Groep

De directie van @Valley heeft besloten een strategische samenwerking met de Solimas Groep aan te gaan. Hiermee wil @Valley versnelling brengen in het realiseren van haar ambitie om een landelijk opererende managed ICT services provider te worden met lokale aanwezigheid. @Valley blijft autonoom opereren onder directie van Ton van der Tuijn en Robbert Voogdgeert.

Verder lezen

Online werkplek: ICT gemak en controle

Voor @Valley is ICT, zoals dat heet, de ‘core business’. Maar voor veel andere bedrijven moet ICT er gewoon zijn en het moet altijd werken, zonder daar zelf te veel tijd en aandacht te hoeven besteden. Maar hoe bereikt u dat, zonder hoge investeringen in ICT middelen en mensen? Met een online werkplek kunt u profiteren van ongekend ICT gemak en volledige controle.

Verder lezen

Toekomstvaste ICT in de wereld van Uber en AirBNB

Er is de laatste jaren een enorme verandering gaande: markten worden opgeschud door nieuwe toetreders. Mede dankzij intelligent gebruik van nieuwe technologieën zijn zij succesvol door de hoge snelheid van vernieuwing die zij kunnen realiseren. Zij koppelen wendbaarheid en innovatie aan operational performance en een unieke klantervaring. Daarbij worden ze niet of nauwelijks geremd door ICT ‘legacy’. Wij zien dat ook volwassen, ‘established’ organisaties willen innoveren met behulp van ICT, maar dat resulteert daar al snel in een spanningsveld tussen betrouwbaarheid, veiligheid, snelheid en flexibiliteit.

Verder lezen

WiFi checklist voor een nieuw professioneel wireless netwerk

We komen nogal eens wireless netwerken tegen die organisch zijn gegroeid, zonder een goede onderliggende wireless strategie. Het resultaat: ontevreden gebruikers en security die niet op orde is. Wanneer u een nieuw WiFi netwerk gaat inrichten, waarmee moet u dan rekening houden om te zorgen dat dat wel voldoet aan alle eisen die u aan een professioneel WiFi netwerk stelt?

Verder lezen

Technologie als versneller: ICT op de rem of het gaspedaal?

Organisaties kijken telkens vaker naar technologie als versneller voor processen, medewerkers en concurrentievermogen. Bij bedrijven met een klassieke ‘legacy’ ICT omgeving staat de gewenste vernieuwing daarbij op gespannen voet met de noodzaak tot controle en stabiliteit.

Verder lezen

De 7 grootste ICT uitdagingen voor 2018

Bij @Valley werken we nauw met onze klanten samen om hun ICT omgeving niet alleen stabiel en betrouwbaar te houden, maar ook net zo flexibel als ‘de business’ vraagt. In onze gesprekken richting het eind van 2017 zagen we dat veel organisaties met meerdere ICT vraagstukken tegelijk worden geconfronteerd. Op basis van deze gesprekken hebben we onderstaande lijst van de 7 grootste ICT uitdagingen voor 2018 samengesteld.

Verder lezen

ICT onder controle: in 4 stappen naar een Single Point of Truth

ICT wordt telkens complexer. De hoeveelheden data, applicaties en apps groeien. Data staan ‘overal en nergens’ in uw datacentrum en bij cloud providers. Security en compliance staan hoog op de agenda. Tegelijkertijd vraag de organisatie telkens meer snelheid en flexibiliteit van de ICT-afdeling. Hoe houdt u in deze omstandigheden uw complexe ICT onder controle?

Verder lezen

Shadow IT voorkomen door de inzet van Mirror IT

Shadow IT vormt een steeds groter risico voor de continuïteit en security van organisaties. Industrie analist Gartner voorspelt dat in 2020 ongeveer een derde van de security incidenten het gevolg is van een succesvolle aanval op Shadow IT resources. Steeds meer IT professionals vragen zich daarom af: hoe kunnen wij Shadow IT voorkomen?

Verder lezen

10/58