GDPR

Windows Server 2008 End of Support: de impact op security en GDPR compliance

Er zijn nog veel organisaties die gebruik maken van Windows Server 2008. De reden dat zij nog niet zijn gemigreerd naar een nieuwere versie van dit OS is de grote impact van de migratie. Mainstream Support voor Windows Server 2008 is geëindigd op 13 januari 2015 en Extended Support stopt in januari 2020. Het gevolg: toenemende security risico’s en niet voldoen aan de richtlijnen van de GDPR. Hoe kunt u er in deze situatie voor zorgen dat u ‘in control’ blijft over uw ICT-omgeving? Het antwoord: een Single Point of Truth voor uw ICT.

Verder lezen

Whitepaper IT @ the speed of business

GDPR / AVG: moving target of haalbaar target?

Bent u al druk bezig met voorbereidingen op de komende Europese privacywetgeving AVG / GDRP? Dan zal het artikel ‘Kabinet moet aan de bak met AVG’ wat we recent op Emerce lazen, een vervelende verrassing voor u zijn. De essentie: de Europese GDPR is nog niet volledig verankerd in de Nederlandse AVG en de minister heeft voorgesteld een aantal onderwerpen pas na 25 mei te behandelen. Hoe kunt u er voor zorgen dat dit ‘moving target’ voor uw organisatie een haalbaar target blijft?

Verder lezen

De 7 grootste ICT uitdagingen voor 2018

Bij @Valley werken we nauw met onze klanten samen om hun ICT omgeving niet alleen stabiel en betrouwbaar te houden, maar ook net zo flexibel als ‘de business’ vraagt. In onze gesprekken richting het eind van 2017 zagen we dat veel organisaties met meerdere ICT vraagstukken tegelijk worden geconfronteerd. Op basis van deze gesprekken hebben we onderstaande lijst van de 7 grootste ICT uitdagingen voor 2018 samengesteld.

Verder lezen

Kansen en voordelen van de GDPR

De GDPR die op 28 mei 2018 van kracht wordt, wordt door veel organisaties gezien als een noodzakelijk kwaad. Wat ons betreft is dat te eenzijdig: de GDPR biedt ook een aantal duidelijke kansen en voordelen, zoals we in dit blog belichten.

Verder lezen

De impact van de GDPR op marketing

Marketing gaat telkens vaker over (big) data. Bedrijven leggen steeds meer informatie vast over het digitale leven van hun (potentiële) klanten: koopgedrag, fysieke en e-mail adressen, medische gegevens, bankgegevens, social media berichten, bezochte locaties etc. Deze informatie wordt gebruikt om de individuele consument zo goed mogelijk te kunnen ‘targeten’. De GDPR (van kracht sinds mei 2016) is een privacy verordening die grote impact heeft op de manier waarop u informatie voor marketingdoeleinden mag verzamelen en gebruiken.

Verder lezen

Wat is GDPR

Wat is de GDPR en wat betekent het voor u?

De General Data Protection Regulation (GDPR) is sinds mei 2016 de opvolger van de meldplicht datalekken. De GDPR is een Europese algemene verordening gegevensbescherming. Deze privacy verordening gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Wat is de GDPR en wat betekent deze richtlijn voor uw organisatie?

Verder lezen

Bent u al GDPR proof?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Dit houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Deze meldplicht is in mei 2016 opgevolgd door General Data Protection Regulation (GDPR). In dit blog belichten wij de belangrijkste aspecten van de GDPR.

Verder lezen

7/7