moderne ICT

Regie over ICT in 4 stappen

ICT is de afgelopen jaren in hoog tempo volwassen geworden en mede onder invloed van de cloud verwacht ‘de business’ telkens meer van de ICT-afdeling of -partner. Reactief beheer en lange termijn planning staan haaks op de behoefte aan flexibiliteit. Tegelijkertijd is ICT dermate diep verweven in bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen dat ICT storingen en ongeplande downtime de continuïteit van bedrijfsvoering in de weg staan. Als CIO of ICT manager moet u regie over ICT voeren in een dynamische en uitdagende omgeving. In dit blog beschrijven we hoe u in 4 stappen deze omslag van klassieke naar moderne ICT kunt maken.

Verder lezen

1/1