Whitepapers

Als IT-experts schrijven wij geregeld whitepapers over uiteenlopende onderwerpen. Download hier een whitepaper naar keuze uit onze whitepapercollectie

Whitepaper Van BIWA naar BIO

sliderBG9.jpg

Nu de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) voor de waterschappen van kracht is, ontstaat een vernieuwd kader voor informatiebeveiliging. De vraag is hoe je als CIO, CISO of IT manager van een waterschap door de toenemende complexiteit, werkdruk en de beperkte financiële budgetten de digitale voeten droog kan houden.

Whitepaper Integrale Security Aanpak

Ontwerp zonder titel (3)

In een ideale wereld heeft elke organisatie continu een volledig beeld van de veiligheid binnen de ICT-infrastructuur. Hierbij is het voorkomen van hacks en aanvallen – preventie – vanzelfsprekend de eerste stap. Continuous Information Security Monitoring (CISM) kan hierbij niet ontbreken. Weet u al waarom? Dit en meer leest u in onze whitepaper.

WHITEPAPER SD-WAN

Software Defined WAN

Een software defined wide area network – SD-WAN – is een netwerk tussen verschillende locaties van organisaties, bijvoorbeeld tussen hoofdkantoor en de vestigingen. In tegenstelling tot een bedrijfsnetwerk – het netwerk op één locatie – beslaat een WAN dus een groot gebied (‘wide area’). Lees meer over SD-WAN in de whitepaper.

WHITEPAPER CISM

SD-WAN Security

In een ideale wereld heeft iedere organisatie continu een volledig beeld van de veiligheid binnen de complete ICT-infrastructuur. Hierbij is preventie vanzelfsprekend de eerste stap. Maar wat gepatcht wordt, kan bij de volgende wijziging alweer lek zijn. Daarom is permanente monitoring noodzakelijk. CISM transformeert het informatiebeveiligingsmodel.

WHITEPAPER BUSINESS CONTINUITY

ICT is tegenwoordig nauw verweven met vrijwel alle bedrijfsprocessen. Wanneer data en applicaties niet beschikbaar zijn, staan de belangrijkste bedrijfsprocessen stil. Het is daarom belangrijk om business continuity te kunnen waarborgen. Wat zijn de risico’s en bedreigingen op dit vlak en hoe maakt u een start met business continuity management?

WHITEPAPER DATAMANAGEMENT

De hoeveelheden data die organisaties produceren, laten een grote groei zien. Omdat deze data veilig beheerd moet worden, wordt het belang van datamanagement steeds groter. Bescherming tegen dataverlies is essentieel om continuïteit in bedrijfsvoering te waarborgen. Hoe maak je een start met datamanagement?

WHITEPAPER BUSINESS EN ICT IN SYNC

Regie over ICT in 4 stappen

Als we het hebben over de samengang van IT en business is er een continue uitdaging tussen enerzijds functionaliteit en beschikbaarheid en anderzijds directe kosten en Total Cost of Ownership (TCO). Als er teveel wordt gefocust op kosten, komt de kwaliteit van de ICT in gevaar en vice versa. Hoe kun je hier de balans in vinden?

WHITEPAPER IT @ THE SPEED OF BUSINESS

3

ICT moet geen rem, maar juist een versneller voor de ambitie van een organisatie zijn. U moet kunnen profiteren van de voordelen van innovatieve technologie met behoud van volledige controle. De technologie moet meegroeien met de groei van de business. Dit noemen wij IT @ the speed of business.

WHITEPAPER CLOUD COMPUTING

Als we het hebben over cloud computing zijn er op zoveel vragen zoveel antwoorden. En er is nooit één goede oplossing. De overvloed aan meningen en argumenten over cloud computing maakt het keuzeproces des te lastiger. Maar wat betekent cloud computing nu precies voor u en uw organisatie?

WHITEPAPER ICT OUTSOURCING

ICT outsourcing komt steeds meer voor. Vaak is het namelijk een goed idee om ICT beheer over te laten aan een specialist. U overweegt of heeft reeds besloten het beheer van (een deel) van uw ICT uit te besteden. Waar moet u rekening mee houden om er voor te zorgen dat u doelgericht naar de beoogde voordelen toe werkt?